Publicerad 1933   Lämna synpunkter
ISCENSÄTTA ise3n~sät2a, v. -er, -satte, -satt, -satt; se för övr. SÄTTA. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[av uttr. sätta i scen; jfr d. iscenesætte, t. in scene setzen, fr. mettre en scène]
1) teat. arrangera l. förbereda (skådespel, balett o. d.) för sceniskt framförande l. filminspelning, sätta i scen; särsk. i fråga om de agerandes framträdande o. scenanordningarna. Sundén 1: 413 (1886). En liflig fantasi skall .. (regissören) besitta för att rätt och verksamt kunna iscensätta de mycket fordrande sagospelen och féerierna. Josephson Teaterregie 21 (1892). Som regissör har .. (Brunius) äfven iscensatt filmdramer. 2NF 34: 862 (1923). — särsk. ss. vbalsbst. -ning konkretare, ss. sammanfattande benämning på de i samband med uppförande av skådespel o. d. l. inspelande av film stående, yttre sceniska anordningarna. Norman MusUpps. 43 (1882, 1888). (H. Irvings) praktfulla .. iscensättningar voro epokgörande på engelska skådebanan. 2NF 12: 882 (1909).
2) i bildl. o. överförd anv.: anordna, arrangera; sätta i gång (ngt); nästan bl. i skriftspr. Den roll han .. spelat i revolutionens iscensättning. Dahlgren Jephson 160 (1891). GHT 1895, nr 236, s. 2. Ett skickligt och omsorgsfullt iscensatt bedrägeri. SvD(A) 1930, nr 126, s. 6.
Avledn.: ISCENSÄTTARE, m.||ig.
1) teat. till 1: person som iscensätter skådespel osv. SD 1892, nr 344, s. 8. Vallentin London 189 (1912).
2) till 2: arrangör; anstiftare. SvD 1897, nr 89, s. 1. Stapellöpningen gick med .. en precision, som tydde på stor säkerhet och vana hos iscensättarna. SvD(A) 1931, nr 158, s. 26.

 

Spalt I 1216 band 13, 1933

Webbansvarig