Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FYKA fy3ka2, förr äv. FJUKA, v. -er, fök 4k (Strömborg SvSprSkol. 23 (1857), Lundell (1893)), fukit 3kit2 (Lundell (1893)) ((†) ipf. pl. fuko Strömborg SvSprSkol. 23 (1857)), äv. -te (Norlind Hell 2: 63 (1913)), -t; o. i ssgr (förr) FÖKA. vbalsbst. FJUK (se d. o.), -ANDE, FYK (se avledn.), FÅK (se d. o.).
Ordformer
(fjuka (fiuka) c. 15251857. fyka 1658 osv. fök- GR 11: 82 (1536: föke tidender), VDAkt. 1678, nr 25 (: föökebodh))
Etymologi
[fyka (fjuka) är fsv. fiuka, fara hastigt i luften, sv. dial. fjuka, fyka, motsv. d. fyge, nor. dial. fjuka, isl. fjúka. föka är sv. dial. (Finl.) föka, skynda, motsv. isl. feykja; eg. kausativ bildning till fyka (fjuka); besläktat med FJUN. — Jfr FNYKA]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om snö, stoft, flygsand o. d. (mera tillfälligt om mängd av andra lätta föremål): häftigt drivas fram av vinden, yra, ”ryka”; jfr DRIVA, v.2 15 e, FNYKA; äv. opers. det fyker, vanl.: det är snöyra. Mulden fiuker fför wederet. Tideb. 29 (c. 1525). The Tyranner (skola vara) så monge såsom fiukande agnar. Jes. 29: 5 (Bib. 1541). Och fyker slättsanden och ryker stadsröken. Ossian-Nilsson Slätt. 212 (1909). När han .. kommit ut om porten, fykte det ett moln af snö rakt i ansiktet på honom. Norlind Hell 2: 63 (1913).
Särsk. förb.: FYKA HÄN. (†) bildl.: försvinna. Krafter och alt fyker hän, och döden kijkar ur ögon. Stiernhielm Herc. 529 (1648, 1668).
FYKA IGEN10 04. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om fördjupning o. d.: fyllas av yrande snö. Alla spår på vägarna ha fukit igen under den starka blåsten i går.
Ssgr: FÖKE-BUD. [fsv. fökebudh] (†) = -TIDENDE 1. Hvar annor natt komma föökebodh om the Sathans snapphahnerne. VDAkt. 1678, nr 25.
-TIDENDE. (fykre 1609 (sannol. tryckfel för fyke)) [fsv. föketidhande] (†)
1) underrättelse som sprides omkring, löst rykte. GR 11: 82 (1536). RP 10: 467 (1644).
2) sladder, skvaller. Asteropherus 31 (1609).
Avledn.: FYK, n. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) = FJUK. Lundell (1893; anfört ss. folkmål).

 

Spalt F 1860 band 9, 1926

Webbansvarig