Publicerad 1926   Lämna synpunkter
FUNDAMENTERA fun1damänte4ra l. -ent-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. fundamentere, t. fundamentieren (i bet. 1); till FUNDAMENT]
1) byggn. o. tekn. motsv. FUNDAMENT 1: förse (ngt) med fundament. Fennia IV. 5: 28 (1891). En fast fundamenterad maskin. TT 1901, K. s. 105.
2) (†) motsv. FUNDAMENT 3 c: grundligt motivera (ngt). Therfore screff iak .. Ridderskapit .. till .. vid thet sinne eder nade mik til kænne gaff i then innelyckte copie Huilken ganske væl fwndamenthereth oc vttrykt var. GR 1: 53 (1523).

 

Spalt F 1827 band 9, 1926

Webbansvarig