Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FAMOS famå4s, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[av t. famos (studentspr.); av lat. famosus, ryktbar, beryktad, till fama, rykte (jfr DIFFAMERA); jfr FAMÖS]
(vard., mindre br.) präktig, förträfflig, ypperlig, storartad, ”glänsande”, ”överdådig”. Scholander 3: 117 (1864). Han är en famos viraspelare. Benedictsson Ber. 50 (1886). Det var skönt och bra därute (på utvärdshuset), köttet famost, Cliquoten kall. Hedenstierna Svenssons 220 (1903).

 

Spalt F 243 band 8, 1924

Webbansvarig