Publicerad 1919   Lämna synpunkter
FACKLIG fak3lig2, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr d. faglig, t. fachlich]
adj. till FACK, sbst.1 7: som hör till l. sammanhänger med l. är begränsad till osv. ett visst fack l. facket, fack-; jfr FACK-MÄSSIG. Facklig organisation. Samverkan mellan arbetare i samma fack, rörande det rent fackliga. Sundsvallsp. 1886, nr 60, s. 2. Inblanda politiska åsikter i en facklig fråga. GHT 1897, nr 85, s. 3. Upplysta och fackligt väl utbildade tjänarinnor. Tenow Solidar 1: 20 (1905).

 

Spalt F 30 band 8, 1919

Webbansvarig