Publicerad 1927   Lämna synpunkter
FÖRSIKTIG försik4tig l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (försi´gtig Weste; försi`cktigg Dalin), adj. -are ((†) superl. -igst Schroderus JMCr. 15 (1620), Dryselius Monarchsp. 365 (1691)). adv. -T.
Ordformer
(-sicht- 15341745. -sigt- 17511902. -sikt- (-ckt-, -ct-) 1528 osv. -ig(h) 1529 osv. -og(h) 1528. -ug 1542)
Etymologi
[liksom d. forsigtig av mnt. vorsichtich l. t. vorsichtig, avledn. till vorsicht (se FÖR-SIKT, sbst.2)]
1) (†) motsv. FÖR-SIKT, sbst.2 1: förutseende; förtänksam; besinningsfull, eftertänksam; klok, förståndig, omtänksam; äv. med sakligt huvudord: som vittnar om l. innebär förutseende osv.; ofta svårt att skilja från 2. Danmarkis rigis råd äre, wort råd forwtan, ther nog wise och forsichtige vtijnnen. GR 9: 167 (1534). En godh och försichtiger Fadher och Hwshållare. Bureus KonStyr. A 3 a (1630). Fördhenskull giorde .. Fersen een good, försichtig och nödwendig anstalt. Spegel Dagb. 72 (1680). Mannen kan ha sit försiktiga öga på det tilkommande. Dalin Arg. 1: 118 (1733, 1754). Hagberg Shaksp. 5: 273 (1848). jfr HÖG-, VÄL-FÖRSIKTIG. — särsk. ss. hedrande epitet framför personnamn l. titel o. d. Erlige och forsiktoge gode män kere vener. GR 5: 289 (1528). Tolnären, försichtig Hanss Joenss. ÅngermLandstingsprot. 8/5 1643, fol. 55. VDAkt. 1679, nr 376.
2) motsv. FÖR-SIKT, sbst.2 2: som söker undvika l. förebygga fara, som låter sitt handlingssätt bestämmas av tanken på att icke (onödigtvis) inlåta sig på (göra, säga osv.) ngt som kan medföra svåra l. obehagliga följder; aktsam, varsam; som handskas varsamt l. far varligt fram (med ngt); äv. med sakligt huvudord: som röjer l. uttrycker l. beror på försiktighet; i äldre ex. ofta svårt att skilja från 1. Klok och försiktig. Rädd och försiktig. Vara försiktig med elden. Om du vill vara riktigt försiktig, är det nog bäst att (osv.). Han var ganska försiktig i affärer, i fråga om pängar. Föra en försiktig politik. Ett försiktigt uttalande. GR 6: 207 (1529); möjl. till 1. Then rädde nämpner man försichtigh. Schroderus Hoflefw. 277 (1629). Jag .. blir mehra återhållen och försicktig än nyttigt vara kunde. Höpken 1: 13 (c. 1752). De hafva tagit en försiktig medelväg. Bælter Cerem. 590 (1760). Sir Colin Campbell var, som ordspråket säger, en försigtig general. Lind af Hageby Minn. 231 (1860). I vårt land .. har man gått fram ganska försiktigt (vid helgdagarnas inskränkande). Nilsson FestdVard. 172 (1925). — jfr BOND-, O-, SMÅ-FÖRSIKTIG m. fl.
Ssg: (2) FÖRSIKTIGT-VIS, adv. [jfr d. forsigtigvis] av försiktighetshänsyn; för säkerhetens skull. Men som han uti alt for varligt, / Så medgaf han, försigtigtvis, / At ljus för Tjufvarna var farligt, / Och för en Blind af ringa pris. Kellgren 2: 169 (1790). De Geer Minn. 2: 227 (1892).

 

Spalt F 3137 band 9, 1927

Webbansvarig