Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EROTISK erω4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[ytterst efter gr. ἐρωτικός, kärleks-, begiven på kärlek, till ἒρως, kärlek (jfr EROT)]
som rör l. gäller l. hänför sig till l. uttrycker l. behandlar osv. kärleken l. kärlekslivet; kärleks-, älskogs-; begiven på kärlek; stundom: sinnlig, könsdrifts-. Erotisk diktning, kärlek, läggning, natur. Erotiska förvillelser, känslor, instinkter, situationer. Alla de (oden av Horatius) som äro af det erotiska slaget. SP 1780, s. 205. Sonja. Älskar du honom ännu? Margit. Jag tror det, åtminstone är jag erotiskt intresserad af honom. Hallström Erot. 122 (1908).

 

Spalt E 721 band 7, 1922

Webbansvarig