Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EMITTERA e1mite4ra l. em1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, EMISSION (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. emittieren, ävensom eng. emit o. fr. émettre; av lat. emittere, utsända, av e, ut, ur (se EX-) o. mittere, sända (jfr MISSION, MÄSSA)]
1) (numera knappast br.) i allm.: utsända, låta (ngt) utgå. De summor som utur Banquen emitterades til inlösen af Riksgälds-Sedlar. AdP 1800, s. 608.
2) fys. utsända (ljus- l. värmestrålar o. d.), utstråla (ljus l. värme o. d.). 2 NF 26: 641 (1917).
3) utgiva, utsläppa i marknaden, sätta i omlopp (sedlar, statspapper, aktier, obligationer m. m.). Aktierna emitteras till parikurs, till en kurs av 120 %. Nisbeth Handelslex. (1867). De i (ryska) kejsardömet emitterade sedlarna. Finland 132 (1893). Bankerna emittera obligationer. PT 1907, nr 82 A, s. 3.

 

Spalt E 514 band 7, 1922

Webbansvarig