Publicerad 1922   Lämna synpunkter
EMBALLERA 1bale4ra, äv. am1-, i Sveal. äv. -e3ra2 (anngbalèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE, EMBALLÖR (föga br.); jfr EMBALLAGE.
Ordformer
(amboleredt p. pf. n. BtÅboH)
Etymologi
[liksom d. emballere o. t. emballieren av fr. emballer, av en, in (se I, prep. o. adv.) o. balle, packe (se BAL, sbst.2)]
packa in, slå in, lägga omslag om, förpacka (varor o. d. som skola transporteras). BtÅboH I. 4: 181 (1632). Emballera (böckerna) .. i mattor. VLBibl. Brev 7/10 1817. De svenska exportörerna (ägna) i många fall icke .. tillbörlig uppmärksamhet åt emballeringen. VL 1908, nr 148, s. 3.
Ssgr: EMBALLERINGS-KOSTNAD.
-MATERIAL.
-TRÅD.

 

Spalt E 495 band 7, 1922

Webbansvarig