Publicerad 1921   Lämna synpunkter
ELEMENTÄR el1emäntä4r l. e1l-, l. -ent-, l. 4r, adj. -are. adv. -T.
Etymologi
[liksom d. elementær, holl. elementair av fr. élémentaire, av lat. elementarius (se ELEMENTAR)]
1) till ELEMENT 1.
a) till ELEMENT 1 a; jfr ELEMENTARISK 1 a. De elementära kropparne, luft, vatten, och jord. Ehrenheim Phys. 1: 144 (1822). — särsk.: som i visst avs. liknar elementen l. står naturen l. naturtillståndet nära; ursprunglig; primitiv; osammansatt, enkel, okomplicerad; ofta (med anslutning till ELEMENT i bet. naturkraft) liktydigt med: obändig l. våldsam l. vild l. stark som en naturkraft; som oemotståndligt bryter sig fram; äv. mera avbleknat, närmande sig bet.: spontan. Den elementära enkelhet, som utmärker .. (barnets, vildens o. idiotens) primitiva själsyttringar. Schéele Själsl. 12 (1894). (Tsar Peter) var odisputabelt en vild, elementär .. kraft. KKD 7: IX (1912). Det elementära och våldsamma i Romeos lidelse. PT 1913, nr 243 A, s. 3.
b) kem. till ELEMENT 1 b. (Naftalinens) elementära sammansättning är ännu icke undersökt. Berzelius Kemi 5: 1249 (1828). Ett ämne af obestridt elementär natur. 2 NF 10: 439 (1908).
2) (i sht i fackspr.) till ELEMENT 3. Vi tänka oss .. (oscillationen) sönderdelad i en mängd elementära rörelser med olika hastigheter. Fock 1 Fys. 239 (1853). Elementära väderleksföreteelser .. kallas ofta hvar för sig de sex fenomenen lufttryck, vind, värme, ljus, fuktighet och elektricitet, genom hvilkas samverkan alla väderleksföreteelser uppstå. 2 NF (1907).
3) till ELEMENT 6: som bl. avser l. sysselsätter sig med l. giver kunskap om osv. elementen av en vetenskap l. ett läroämne osv.; ofta liktydigt med: avpassad för l. tillhörande nybörjarstadiet, förberedande, enkel; jfr ELEMENTARISK 2. Han har inte en aning om ens de allra mest elementära saker. Elementära böcker. B. Höijer i LittT 1795, s. 420. Undervisning i den elementära Geometrien. Leinberg Skolv. 2: 246 (1803). En lektion i den allra elementäraste logik. TPedFinl. 1904, s. 335.

 

Spalt E 462 band 7, 1921

Webbansvarig