Publicerad 1918   Lämna synpunkter
EFTERMOGNA äf3ter~mω2gna, v. -ade; förr äv. EFTERMOGNAS v. dep. (Dahlman Humleg. 56 (1748)). vbalsbst. -ANDE, -ING (mindre br., Fyris 1894, nr 88, s. 3); jfr EFTERMOGNAD.
Etymologi
[till EFTER- 8 c o. MOGNA, resp. MOGNAS; jfr d. eftermodnes o. t. nachreifen]
om frö, frukt, säd o. d.: undergå en fortsatt mognadsprocess l. bringas till fullständigare mognad; i sht om dylik mognadsprocess som (under lämplig förvaring l. lagring) sker efter avplockandet l. skörden. Då .. (vialens) skidor varda mogna, .. kan (man) afhämta (dem), och låta (dem) ligga i skugga och eftermogna. Dahlman Humleg. 120 (1748). Att fröen, skiljda från plantan, men inneslutne i sin hylle, kunna eftermogna, är afgjordt. N. J. Andersson i Bot. notiser 1850, s. 127. Ett sent vinterpäron, eftermognande först i Februari och Mars. Eneroth Pom. 2: 252 (1866). De mindre mogna (dadlarna) (efter skörden) eftermogna. Jönsson Gagnv. 28 (1910).

 

Spalt E 191 band 7, 1918

Webbansvarig