Publicerad 1917   Lämna synpunkter
EFTERBYGGA äf3ter~byg2a, v. -er, -de, -t, -d. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. nachbauen]
1) [till EFTER- 8 (c); jfr motsv. anv. i t.] (knappast br.) bygga (ngt) efter o. i sammanhang med ett annat (större) byggnadsarbete. Dalin (1850; angivet ss. föga br.).
2) [till EFTER- 11 c; jfr motsv. anv. i t.] (numera knappast br.) bygga med (ngt) till mönster l. förebild, vid byggande följa (ngt) ss. mönster l. förebild. (Man finner i utlandet) Svenska konster til vattnets upfordrande utur grufvor, på åtskilliga ställen efterbyggde. Leijell Præs. i VetA 1751, s. 4. König Mec. 181 (1752). Heinrich (1814). — (†) med prep. efter. Att han uthkaster ett skampelun (dvs. en modell), ther effter byggningen .. effterbygges kan. G. I:s reg. 28: 35 (1558).

 

Spalt E 109 band 7, 1917

Webbansvarig