Publicerad 1917   Lämna synpunkter
ECKLESIASTISK ek1lesias4tisk l. e1-, stundom äk1-, l. ekle1s-, ngn gg äkle1s- (ekklesiásstissk Dalin), adj.; adv. -T.
Etymologi
[liksom t. ecclesiastisch efter lat. ecclesiasticus, av gr. ἐκκλησιαστικός (se för övr. ECKLESIASTIK, adj.)]
(mindre br.; jfr anm.) ecklesiastik. Växiö domk. akt. 160 (1680). Endast i ecklesiastiskt afseende räknades (Österbotten under G. I) till Finland. Schybergson Finl. hist. 1: 258 (1887; uppl. 1903: ecklesiastikt).
Anm. Rörande förhållandet mellan ECKLESIASTIK, adj., o. ecklesiastisk kan anmärkas, att det förra ordet alltmera inskränkts till att användas om vad som hör till den kyrkliga administrationen o. sålunda fått en allt starkare facklig prägel, medan det senare bevarat den allmännare bet.: kyrklig, prästerlig.

 

Spalt E 19 band 7, 1917

Webbansvarig