Publicerad 1908   Lämna synpunkter
DEKAPITERA dek1apite4ra l. de1-, äfv. 01040, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DEKAPITATION.
Etymologi
[jfr t. dekapitieren, af fr. décapiter, efter mlat. decapitare, hugga hufvudet af (ngn), af de, af, från, o. caput, gen. capitis (se HUFVUD); jfr äfv. eng. decapitate]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. mlat.] (bl. i fackspr.; jfr dock b) hugga l. skära osv. hufvudet af (en människa l. ett djur); jfr NACKA. Berzelius Kemi 6: 133 (1830; med afs. på djur). Den från inelfvor rensade sillens dekapitering. Tekn. tidskr. 1900, Allm. s. 169. — särsk.
a) obst. skilja hufvudet från bålen på (ett foster). 2 NF (1906: dekapitation).
b) (föga br.) afrätta (en lifdömd) medelst halshuggning, halshugga. Fersen Hist. skr. 2: 294 (i handl. fr. 1756?). NF (1879). Ficklex. ö. främ. ord (1903). — bildl. Halshuggas kunna de (dvs. de som höra till den verkliga, andliga pöbeln) väl icke; .. men att andligen decapitera dem är också endast att öfva rättvisa i mensklighetens namn. B. E. Malmström 7: 397 (1845).
2) i oeg. anv., om politiskt parti vid val till representation o. d.: beröfva (motpartiet osv.) de ledande männen; gm upptagande å egen vallista af en l. flera af motpartiets mindre betydande kandidater hindra (detta) från att få sina främste kandidater valda. Flodström Proport. valmet. 27 (1900). En strängt disciplinerad fraktion, hvars män gå till valurnan med likalydande sedlar, löper .. risken att dekapiteras. Prop. t. riksd. 1907, nr 28, s. 28.
Ssg: DEKAPITERINGS-ANORDNING10030~, äfv. 01030 ~020. särsk. till 1. Tekn. tidskr. 1900, Allm. s. 160.

 

Spalt D 512 band 6, 1908

Webbansvarig