Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHALONG ʃaloŋ4 l. (numera vanl.) CHALONG ʃaloŋ4, förr äv. SCHALUN, r. l. m. (Nordforss 1: 215 (1805) osv.) ((†) n. HusgKamRSthm 1719, s. 281, FoU 21: 351 (1809)); best. -en (ss. n. -et); pl. (om olika slag) -er (VgFmT I. 6—7: 102 (1760) osv.) ((†) -or SP 1779, s. 1138). Anm. Förr användes äv. den fr. pl.-formen chalons. Dalin 133 (1871).
Ordformer
(chalon (-ll-) 17311947. chalong (-ll-) 1760 osv. chalons (-ll-) 17941927. charlong 1791. schalon 1743 (: Schalons foder)1771. schalong (sja-, -lång) 17421889. schalun 1719. schierlång 1794. sialång 1782. siarlung 1775)
Etymologi
[fsv. salun, täcke (av chalong); liksom fvn. salún av mlt. salūn, schallūn; jfr mht. schalūne, t. schalaune, schalong, eng. shalloon (ä. eng. äv. chalon, sängtäcke); av ffr. chalun resp. fr. chalon, till namnet på den franska staden CHALONS SUR MARNE]
(förr) kyprat, på ena sidan glänsande ylletyg liknande rask, använt bl. a. till foder. Rödt Schalun bak på rÿgglänet. HusgKamRSthm 1719, s. 281. Uti Alingsåhs tilwärckas både fina och grofwa Kläden, Camlotter, Etaminer, Rask, Chalon. Celsius Alm. 1743, s. 30. Vid stora högtider bäras (till leksandsdräkten) .. blå eller röda förkläden af sjalong. Kôersner Dal. 62 (1885). Kjellberg Ull 423 (1943; om ä. förh.).
Ssgr (förr): SCHALONG- l. SCHALONGS- l. (numera vanl.) CHALONG- l. CHALONGS-FODER. foder av chalong. ÅgerupArk. Bouppt. 1743.
-LIVSTYCKE~020. livstycke av chalong. (Forssell o.) Grafström 27 (1828; i rättviksdräkt).

 

Spalt S 1351 band 24, 1965

Webbansvarig