Publicerad 1918   Lämna synpunkter
BOKNA 3kna2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, sbst.2
Etymologi
[afl. af BOKEN; jfr nor. dial. bokna]
blifva boken. Sahlstedt (1773). En öfvermogen frukt, som redan boknar på ena sidan. Heidenstam End. Föret. 2 (1889). (Grågyllingen) boknar .. ganska hastigt inuti frukten. LAHT 1910, s. 93.

 

Spalt B 3763 band 5, 1918

Webbansvarig