Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESPUNNEN, p. adj.
Etymologi
[af nt. bespunnen, beklädd, p. pf. af bespinnen, öfverspinna; jfr mht. bespunnen mit so richem kleide; se BE- o. SPINNA]
(†) försedd (med kläder), klädd. (De tatariska sändebuden) vore illa bespundne medh kläder och svåra förblottade på penningar. RP 2: 168 (1632).

 

Spalt B 1625 band 3, 1906

Webbansvarig