Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGGBÖLA bag3~2la, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI bag1bøleri4; -ARE.
Etymologi
[bildadt af ordet Baggböle, namn på ett sågverk i Västerbotten, hvars innehafvare särsk. på slutet af 1860-talet beskylldes för att olofligt tillägna sig timmer ur kronans skogar]
(hvard.) olofligt hugga timmer i kronans skogar l. å ngn annans egor; hänsynslöst sköfla skog. Baggböla — hvad är det? (Svar:) Egentligen att stjäla skog på kronoskogarne. Sönd.-nisse 1867, nr 40, s. 2. Bönderna hade sågbockar ute på (krono-)skogen, fälde .. timmer .., sålde och blefvo rika .. Men så blef det .. en ny kronofogde .. Och han .. sammankallade bönderna och förklarade att han tänkte göra slut på baggböleriet. Geijerstam Kronofogd. 10 (1890). Baggbölarnes oerhörda framfart bland skogarne inom Förenta staterna. Skogvakt. 1892, s. 202. — tr. Vinsten af detta baggbölade timmer. Sönd.-nisse 1867, nr 40, s. 2.

 

Spalt B 70 band 2, 1898

Webbansvarig