Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APPLIKATORISK ap1likatω4risk l. 01—, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. applikatorisch]
ped. som afser l. gäller tillämpning i praktiken (af inhämtade kunskaper o. d.). Santesson Naturen 147 (1880). (Ämnet är) behandladt så väl historiskt-granskande som applikatoriskt. Nordensvan Mainfält. Förord 2 (1894). Applikatoriska kurser (vid krigsskolan på Karlberg), t. ex. i taktik .. och militärförvaltning. E. W. Dahlgren i Stockholm 1: 383 (1897).

 

Spalt A 2032 band 2, 1900

Webbansvarig