Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGLA 3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; -ARE (Björkman (1889)).
Etymologi
[jfr sv. dial. angla, ångla, angel (Rietz) samt ångra (Helsingl., Ihre Dial.-lex. 5 (1766), Rietz), d. angle, nor. ongla samt t. angeln, nnt. o. holl. angelen, eng. angle]
fiska med krok l. angel (se ANGEL, sbst.1). N. Linder i Sv. tidskr. 1872, s. 123 (anf. ss. ett allmogeord, som förtjänar att upptagas i riksspr.). Björkman (1889). Några fiskare .. hålla på och angla inne i Skarpömar’n. AB 1894, nr 73 A, s. 3. (Angel-)fisket har varit klent .. och anglingen har försvårats på grund af mörtbrist. Därs.

 

Spalt A 1427 band 1, 1898

Webbansvarig