Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANÖNSKA, v., anträffadt bl. ss. vbalsbst. -AN.
Etymologi
[efter t. anwünschen; se AN, adv. II 4, o. ÖNSKA]
(†) tillönska (ngn ngt). Wår wänlige .. helssan (dvs. hälsning) medh all wälmåges anönskan af Gudh altzmechtigh. RARP 6: 176 (1657). Jemte tro-innerlig anönskan af .. Sällhet i lifwet, och Salighet i döden. Sahlstedt Hofart. Dedik. (1720).

 

Spalt A 1958 band 2, 1900

Webbansvarig