Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TAMPONG tampoŋ4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tampon 17961977. tampong 1900 osv.)
Etymologi
[jfr eng. tampion, tampon, plugg; av fr. tampon, ffr. tapon; sannol. av ett flfrank. ord motsv. mlt. tappe, feng. tæppa (se TAPP, sbst.1); formen med -m- i fr. tampon beror möjl. på inflytande från fr. e(s)tampe. — Jfr ESTAMP, STAMP, sbst.1—3 o. 5—6, STAMPA, v.2, TAMPONERA]
1) med. mjuk, i linne l. gasväv o. d. innesluten tapp l. kudde av bomull l. vadd o. d., avsedd att införas l. packas hårt i såröppning l. naturlig öppning på människokroppen i avsikt att hämma blödning l. dränera l. hålla sår öppet; förr äv. om kompress l. (remsor av) gasväv. Det lyckades fullkomligen at genom Tamponer, Ekesvamp och graduerade compresser stilla (blödningarna). VetAH 1796, s. 135. Tamponers införande i näsan bakifrån genom munnen och svalget. Därs. 1813, s. 262. Tampon .. (dvs.) en större eller flere mindre, på hvarandra laggde tottar af linnerisp o. d., hvilka hårdt inskjutas i ett sår eller i en naturlig kanal .. för att hämma blödning. Svalin Ordl. (1847). När en bulnad är mogen, öppnas den .. genom insnitt, och djupa sårhålor utstoppas med smala gasremsor, s. k. tamponger. Svenson Sinnessj. 68 (1907). Är infektionen mycket häftig, och särskildt om mjukdelarna äro infiltrerade, tamponeras sårhålan öppet med luckert lagda tamponger. LbKir. 2: 133 (1922). Att såret icke läkts .. hade berott på att efter den första operationen en tampong av gasbinda .. kvarlämnats i operationssåret. 1NJA 1945, s. 618. Lindskog o. Zetterberg (1975).
2) [specialanv. av 1] propp av absorberande material avsedd att anbringas i vagina för att hindra blod att rinna ut vid menstruation o. d. Till propp eller såkallad tampon i moderslidan, för att hindra blodets utlopp, användes bäst mjukt linne, utkramadt i ren olja. Cederschiöld HbBarnm. 113 (1843). Dambindor är något billigare än tamponger. MotRiksd. 197576, nr 337, s. 4.
3) (i fackspr.) halvrund (hårt pressad l. packad) boll (av skinn, tyg o. d.) avsedd för infärgning l. infettning av valsar vid tryckning l. etsning l. gravering; äv. i utvidgad anv., om verktyg med liknande funktion; jfr FÄRG-BOLL. Pfeiffer (1837). TT 1871, s. 118 (om tvättverktyg). Bollarne, tamponerna, hvarmed färgen inrefs. Hasselquist Boktr. 32 (1905). Plåten infärgas med fet färg med tillhjälp af tygbollar (tamponger). 2NF 8: 1008 (1907). Färgen, som liksom typerna tillverkades i tryckeriet, överfördes till tryckformen medelst skinnbollar, s. k. tamponger. 3NF 3: 713 (1925). IllSvOrdb. (1955).
Ssg: (2) TAMPONG-SJUKA. med. stafylokockinfektion uppkommen gm långvarigt bruk av samma tampong vid menstruation o. d. De för tampongsjukan typiska symtomen: hög feber, vattentunna diarréer, blodtryckssänkning med chock, utslag som (osv.). DN 29 ⁄ 10 1980, s. 8.

 

Spalt T 350 band 34, 2003

Webbansvarig