Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PILOT pilω4t, äv. pilå4t, äv. (numera i sht i ssgn pilot-ballong) pilå4 (pilåt Gynther ConvHlex. (1847)), m.||ig.; best. -en pilω4ten osv., resp. pilå4n; pl. -er.
Ordformer
(bilot 1790, 1796 (om marockanska förh.). peloth 1546. pillott 1626. pilodt 1661. pilot (ph-, -ij-) 1622 osv. pilote 17291904. pilåt 1623)
Etymologi
[jfr d. pilot, mlt. pilote, holl. piloot, eng. pilot, ä. fr. pillott(e), pilot, fr. pilote; ytterst av it. pilota, piloto, av oklart urspr. — Jfr PILOTT]
1) (numera bl. ngn gg om ä. förh.) lots; stundom äv. allmännare: navigatör, styrman; äv. bildl. SjötågR 1546. När Keysarens Vndersåther in och vth segla i Swerige, skulle försöchte Styremän och Pijloter förskaffes på wisse .. orther. Tegel G1 2: 283 (1622). Han hafwer wäl itt Skep aff godh Faart, men en ond Philot som thet styrer. Schroderus Albert. 1: 76 (1638; bildl.). Pilote, (dvs.) styrman. Biurman Brefst. 162 (1729). Hornborg Segelsjöf. 239 (1923; om ä. förh.). jfr: Een pilot, som står framme i stammen och ropar att grunded är förhanden. RP 1: 197 (1629).
2) navigatör l. förare på flygplan l. annan luftfarkost; flygförare. NordT 1914, s. 424. SvD(A) 1919, nr 38 A, s. 4. Piloten .. landade med flygplanet kl. 10,50 .. på Barkarby flygfält. SocDem. 1928, nr 168, s. 1. SDS 1944, nr 163, s. 11.
3) zool. lotsfisk. 2SvUppslB 18: 642 (1951).
Ssgr: A: (1) PILOT-BALLONG pilå3~, äv. pilω3t~. (pilot- 1912 osv. pilots- 1907) [jfr eng. pilot-balloon; namnet syftar på att ballongen visar vindarnas riktning] i sht meteor. mindre, obemannad ballong vars bana genom luften man observerar (gm teodolit) i syfte att fastställa vindstyrka o. vindriktning i olika luftlager. LfF 1907, s. 289.
Ssgr (meteor.): pilotballong-mätning. SegelflygHb. 230 (1944).
-observation. KrigVAH 1921, s. 130.
-station. 3NF 1: 196 (1923). Till väderlekstjänsten i Stockholm inrapporteras .. dagligen resultaten från ett 20-tal pilotballongstationer strödda över hela Europa. Ångström PraktMet. 125 (1926).
-visering. fortlöpande observation (medelst teodolit) av en pilotballongs rörelse. FlygMotBibl. 4: 173 (1935).
(jfr 3) -FISK. [jfr eng. pilot fish] (tillf.) om fisk som är vägvisare åt en annan fisk. Nilsson Bombi 24 (1932).
B (†): PILOTS-BALLONG, se A.
Avledn. (till 1): PILOTAGE, r. l. m. [av fr. pilotage] (†)
1) navigering, lotsning. Melanderhjelm PVetA 1782, s. 18. Dalin (1871).
2) lotsavgift, lotspängar. Andersson (1857). Jungberg (1873). Ekbohrn (1904).
PILOTERI, n. (pilloteri (-ie, -ij) 1633. piloteri (-ie, -ij) 16931731) (†) lotsväsen (o. fyrväsen). RP 3: 125 (1633). Resolverades att dhe Rigische måge holla pilloterie .. så att dhe holla båkarne och skola vara skyllige att svara om någon skada skeer på skeppen. Därs. 136. Stiernman Riksd. 2116 (1693). 2RARP I. 2: 156 (1720). jfr PH 1: 157 (1720) o. Rüdling 302 (1731).

 

Spalt P 857 band 20, 1953

Webbansvarig