Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PESO pe4l. -so l. -så, r. l. m.; best. -on; pl. -os (Oldendorp osv.) l. = (Kranck osv.). Anm. Hos Zettersten AnmMynt 86 (1771) förekommer pl.-formen pesos använd ss. sg.
Etymologi
[av span. peso, eg.: vikt, av lat. pensum (se PENSUM). — Jfr PESETA]
om vissa mynt, dels ett äldre spanskt mynt (infört i Spanien av kejsar Karl V), dels den nu gällande myntenheten i vissa sydamerikanska stater o. i Mexiko. Oldendorp 1: 224 (1786). Kranck SlocknEldL 65 (1930).

 

Spalt P 749 band 20, 1952

Webbansvarig