Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PENNY pän4i l. med mer l. mindre eng. uttal, r. l. m.; best. -n; pl. pence pän4s l. med mer l. mindre eng. uttal (Brask Pufendorf Hist. 109 (1680; med sg. pence, se nedan), Hasselroth Campe 255 (1794) osv.), l. (föga br.) = (Gripenberg Masters SpoonRiv. 27 (1927)) l. (om slantarna, föga br.) pennies -nis (WoJ (1891)) l. pennys -nis (Almqvist Pal. 6 (1838)); förr äv. PENCE, m.; pl. =.
Ordformer
(pence, sg. 1680. pence, pl. 1680 osv. penny 1824 osv. pens, pl. 1771)
Etymologi
[av eng. penny (pl. pence o., om slantarna, pennies), av feng. peni(n)g, pending, penni(n)g (se PÄNNING)]
engelsk myntenhet, sedan den normandiska erövringen utgörande 1/12 av en shilling o. i äldre tid utgörande ett huvudmynt, motsvarande den medeltida denaren (o. den nordiska pänningen); äv. om motsvarande mynt; jfr DENAR anm. 2:o. (Konung Ini av Wessex i England förordnade) at hwar Vndersåthe, som Nitton pence i förmögenhet hade, åhrligen en pence åth Påwen i Rom gifwa skulle. Brask Pufendorf Hist. 109 (1680). En penny, det är ett offer (åt den tiggande) / Inom det rimligas gräns, / Och kanske att miljonären / Kan sträcka sig till sex pence. Snoilsky 4: 148 (1887). Pennyn förekom som riksmynt (i England) redan på 700-talet och var då af silfver. 2NF (1914). Hans vadhållningsskulder (voro) uppskrivna precis på pennyn. Byström Galsworthy Herrg. 244 (1917).
Ssgr (om eng. förh.): PENNY-BLAD. [jfr eng. penny paper] (i sht förr) = -tidning. Sylwan ModPress. 67 (1906).
-PORTO. [jfr eng. penny postage] postporto utgörande en penny. Lundin StockhMinn. 1: 125 (1904).
Ssg: pennyporto-bill. [jfr eng. penny postage bill] år 1839 av parlamentet antagen bill (se bill, sbst.5) varigm ett enhetligt, av befordringsvägen oberoende postporto av en penny infördes i England för befordran inom landet av brev understigande viss vikt. 2NF 8: 1447 (1908).
-POST. [efter eng. penny post] (förr) postinrättning l. postgång för befordran av brev (o. mindre paket) för ett porto av en penny (l. några pence); urspr. om dylik lokalpost för London o. dess närmaste omgivningar, senare om postbefordran av brev understigande viss vikt inom Storbritannien (o. dess kolonier) för ett enhetligt porto av en penny (jfr -porto). ConvLex. (1824). Rönnholm EkonGeogr. 228 (1907; om ä. förh.).
-PRESS. [jfr eng. penny press] (i sht förr) tidningspress med lösnummerspris av en penny. Bjurman 3Statsm. 34 (1935).
-PUBLIKATION. (i sht förr) jfr -tidning. Bjurman 3Statsm. 77 (1935; om veckotidning).
-SLANT. präglat mynt av en pennys valör. Hammarberg o. Zetterström EngGr. 5 (1907).
-STOL. stol (i park l. på båt o. d.) som kan hyras för en penny (l. några pence). Wieselgren ÖAtl. 8 (1876).
-STYCKE. = -slant. BonnierKL 9: 107 (1926).
-TIDNING. [jfr eng. penny newspaper] (i sht förr) tidning med lösnummerspris av en penny; nummer av dylik tidning. Vallentin London 462 (1912).

 

Spalt P 593 band 19, 1952

Webbansvarig