Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KURBITS kur4bits l. kur3bit2s, l. kurbit4s (ku`rbits Weste; kurrbi´tts Dalin), r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar (Sahlstedt (1773) osv.) l. -er (BOlavi 42 b (1578) osv.).
Ordformer
(cubitz 1660. kurbetz 1659. kurbis (c-, -ijs) 15411910. kurbiss (curbisz) 15381841. kurbits (c-, -itz) 1541 osv. kyrbis 16381659. kyrbiss (kür-, -bisz) 16501698. körbis 16381642)
Etymologi
[jfr d. kyrbis; av t. kürbis, av fht. churbiz; jfr fsax. kurbiz, feng. cyrfet; av lat. cucurbita. — Jfr GRÄS-KAR]
1) frukt av vissa växter tillhörande familjen Cucurbitaceæ Juss., gurkväxter; äv. om själva växten; särsk. om (frukt av) växten Cucurbita Pepo Lin., pumpa, o. växten Lagenaria vulgaris Ser., flaskkurbits, kalebasspumpa. VarRerV 57 (1538). Palmchron SundhSp. 49 (1642). Lindquist Edib Eldskj. 136 (1928). — jfr FLASK-, KALEBASSER-, MAT-KURBITS. — särsk.
a) om urholkad o. torkad frukt av växt tillhörande släktet Lagenaria Ser., använd ss. förvaringskärl l. skål o. d.; jfr KALEBASS 2. Beckman Påfv. 113 (1880). Sjöstedt Storv. 28 (1911). Norlind AMusH 16 (1920).
b) i utvidgad anv., om (frukt av) vissa andra växter; särsk. i uttr. vild kurbits, (frukt av) gurkväxten Citrullus Colocynthis (Lin.) Schrad., kolokvint. Franckenius Spec. B 2 b (1659). Rudbeck HortBot. 32 (1685). Serenius Iiii 2 b (1757). — jfr HUND-, VILDHUNDA-, ÅSNE-KURBITS.
2) om viss växt, möjl. Ricinus communis Lin.; äv. i uttr. Jone l. Jonæ kurbits (se JONAS a). Jona 4: 6 (Bib. 1541). jfr NF (1885). — jfr JONE-KURBITS. — särsk.
a) (†) i bildl. anv., med anslutning till den bibliska berättelsen i Jona 4: 6, 7. När Menniskian är i welmachten .., så menar hon at .. Jonæ Kurbits är myket wacker. PJAngermannus Vthl. 20 (1623). Min kurbits förvissnar och solen sticker mig på hjessan. Thomander TankLöj. 60 (i handl. fr. 1826).
b) om en i det folkliga måleriet i Dalarna förekommande figur som åsyftade att återgiva den i bibeln omnämnda ”kurbitsen”. Se min kurbits, / dess resning och snits! / Allt högre den gror, / blir kunglig och stor. Karlfeldt Hösth. 62 (1927). Fatab. 1934, s. 121.
Ssgr (i allm. till 1): KURBITS-ART.
-ARTAD, p. adj.
(jfr 1 a) -FLASKA. (†) kalebass. Wikström ÅrsbVetA 1838, s. 101.
-FORMAD, p. adj. —
-FRUKT. FoFl. 1922, s. 21.
-FRÖ, n. BOlavi 8 a (1578).
-KOJA. (†) om lövsal. Lind (1749).
(2 b) -MÅLNING. i fråga om folkligt måleri i Dalarna, konkret: målning i vilken ”kurbits” ingår ss. ett framträdande motiv. TurÅ 1926, s. 6.
-SAFT. särsk. (†) till 1 b, i uttr. vild kurbitssaft. Hildebrand MagNat. 29 (1650).
(jfr 1 a) -SKAL. Ödmann MPark 323 (1800). Sparre Findl. 3: 109 (1835).
(jfr 1 a) -SKÅL. Verd. 1891, s. 35.
-SLÄKTE(T). bot. växtsläktet Cucurbita Lin. SvUppslB (1933).
-STJÄLK. 2Kon. 4: 39 (Bib. 1541).
-VATTEN. (†) avkok på kurbits. BOlavi 27 b (1578). Hildebrand MagNat. 31 (1650).

 

Spalt K 3250 band 15, 1938

Webbansvarig