Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AFSTÄMPLING a3v~stäm2pliŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. af föreg. Afstämpling af 1880 års 4 procent obligationer till 3 1/2 procent. E. G. Boström enl. SD (L) 1895, nr 349, s. 8; jfr AFSTÄMPLA 1 slutet samt RÄNTE-AFSTÄMPLING. — (mindre br.) konkret. Med gåfvan (af postvärdetecken) följde (gifvarens) .. samling af svenska afstämplingar. PT 1895, nr 300, s. 3.
Ssg: AFSTÄMPLINGS-DAG310~2. (Rundresebiljetten) är gällande under två månader från afstämplingsdagen. Ill. Sv. 1: X (1882).

 

Spalt A 600 band 1, 1898

Webbansvarig