Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ÅLDRING ol3driŋ2, sbst.2, m.//ig.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
om åldrig person; särsk. om sådan person med nedsatt kroppslig l. mental förmåga; äv. mer l. mindre bildl.; förr äv. dels om vuxen person (motsatt: barn l. ungdom), dels ss. efterled i ssgrna JÄMN- o. SAM-ÅLDRING, om person, med tanken särskilt riktad på dennes relativa ålder. Om några af the åldringar icke kunde så wäl swara för sig (i katekesförhör), borde .. (prästerna) särskildt honom åtwarna och icke publice præsentibus junioribus. SynodA 207 (1698). Forntidssed än kring bygden går, / En ärad åldring i silfverhår. Sätherberg Dikt. 1: 8 (1840, 1862). Emilie Flygare-Carlén är nu 81 år, en silfverhårig åldring, som längtar efter slutet. Idun 1888, s. 329. I vår tid har väl sådan vidskeplig vördnad för gamla träd vid gårdarna dött ut, men man bär dock en viss aktning för dessa åldringar. LfF 1897, s. 154. Särskilt borde man se till, att barn och åldringar få riktigt smör på sitt bröd. Bolin VFöda 180 (1933). Som många åldringar började Dudde alltmer tappa förmågan att lyssna till andra röster än sin egen. Siwertz Pagoden 199 (1954). — jfr SEKEL-ÅLDRING.
Ssgr (Anm. Jfr äv. ssgn åldrings-forskning under åldras): ÅLDRINGS-BEDRÄGERI. bedrägeri begånget mot åldring; jfr -brott. Det är en 30-årig kvinna som har en rad åldringsbedrägerier bakom sig. Expressen 4/2 1956, s. 24.
-BOSTAD~02 l. ~20. (hyres)bostad (särskilt avsedd) för åldring. SvD(A) 7/12 1924, Söndagsbil. s. 4.
-BROTT. brott begånget mot åldring; jfr brott II o. -bedrägeri, -rån. De flesta i den långa raden åldringsbrott är ouppklarade. AB 6/3 1956, s. 7.
-CENTER. anläggning o. d. för (boende o.) olika former av verksamhet för åldringar; jfr -centrum. GT 25/1 1967, s. 6.
-CENTRUM. jfr centrum 2 o. -center. SvD(A) 7/4 1951, s. 10. På den röjda tomten skall så småningom uppföras någon form av servicehus för äldre; ett åldringscentrum är nämnt i planerna utan närmare precisering. GbgP 8/1 1975, s. 13.
-EXPLOSION. om explosionsartad ökning av antalet åldringar i en befolkning; jfr explosion 2 o. ålders-explosion. AB 21/2 1970, s. 4. Reklamen tar aldrig i klartext upp problematiska ämnen som arbetslöshet och miljöförstöring, invandring eller åldringsexplosion. Fatab. 1985, s. 149.
-HEM. (utom i Finl. numera bl. tillf.) ålderdomshem. Metodisterna inviger modernt åldringshem. DN(A) 21/4 1950, s. 5. Kort före sin död slog min morfar sönder åldringshemmets nya färg-TV med en åra. Sund LanthSon 9 (1997).
-RÅN. rån begånget mot åldring; jfr rån, sbst.3 1, o. -brott. DN(A) 8/10 1955, s. 6.
-SJUKVÅRD~02 l. ~20. sjukvård för åldring(ar). DN(A) 20/2 1952, s. 7.
-VÅRD. vård (se vård, sbst.1 8) av åldring(ar); särsk.: äldreomsorg. DN(A) 11/7 1920, s. 1. Åldringsvården består dels av hjälp åt de gamla i deras hem (öppen vård) dels av vård på ålderdomshem eller sjukhem (sluten vård). Elmér SvSocPolit. 280 (1964).

 

Spalt Å 124 band 38, 2021

Webbansvarig