Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VOITYR, r. l. m. l. f. (Leopold (SVS) II. 1: 193 (1784)) l. n. (DA 1804, nr 37, s. 4, DA 1824, nr 268, s. 4); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-ure 17841852. -yr 18041824)
Etymologi
[av fr. voiture, av lat. vectura, transport, till vehere (se VEHIKEL)]
(†) droska, vagn. Under föranstaltandet af en voiture, har jag kommit at uppehålla mig här i Norrköping något längre än jag tänkt och velat. Leopold (SVS) II. 1: 193 (1784). Denna resa kommer nu rätt illa till pass, ty kölden är stark, voityrerna på hjul och föga pälsverk äga vi. AvHauswolff hos BååthHolmberg FlickDagb. 223 (1808). AB 17/8 1852, s. 3.

 

Spalt V 1531 band 37, 2017

Webbansvarig