Publicerad 2017   Lämna synpunkter
VIVIPAR viv1ipa4r, adj.
Etymologi
[liksom t. vivipar, eng. viviparous, fr. vivipare av lat. viviparus, ssg av vivus, levande, till vivere, leva (se VIVRE), o. -parus (se SEXUPAR). — Jfr VIPERA]
(i fackspr.) om djur: som föder levande ungar (motsatt: ovipar); äv. om växt: som bildar frön l. groddknoppar på moderplantan. Med Vivipara förstår man de djur, som föda lefvande och fullbildade ungar. Gravander Buffon 1: 48 (1806). Vivipar .. om växt med fröna groende på moderväxten. Weimarck SkånFl. XXII (1963).

 

Spalt V 1527 band 37, 2017

Webbansvarig