Publicerad 2013   Lämna synpunkter
UVERTYR l. OUVERTYR uvæ1rty4r l. ωv- l. ov-, r. l. f. l. m. (AOxenstierna Bref 2: 267 (1646) osv.) ((†) n. Widekindi G2A 11 (c. 1676)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ouverteure 1720. ouvertur 1879. ouverture 1646 osv. ouvertyr (-ü-) 1706 osv. overtyr 1948 osv. uvertur 18011802. uvertyr 1842 osv.)
Etymologi
[jfr d. ouverture, t. ouvertüre, eng. overture; av fr. ouverture, sannol. av lat. apertura, öppning, till aperire, öppna]
1) (†) (inledande) förslag o. d.; äv. om upplysning(ar); särsk. i förb. med göra (jfr GÖRA, v.1 IV 7 a). Jag förnimmer aff Portugeseske Residenten, at j Mynster aff Françoserne ähr en Ouverture giordh öf:r et stillestondh. AOxenstierna Bref 2: 267 (1646). H:r Höpken hälsar .. och tackar k. Bror för den ouverture, som han af gr. Gyllenstolpe fått om gott utslag i sin angelägenhet. Bark Bref 1: 76 (1703). Schröderheim svor, att han ej var anmodad att göra drotsen denna ouverture, men ansåg sig skyldig att prévenera honom. 3SAH 52: 455 (1791). Att .. Excellensen Bonde, före katastrofen 1809, haft någon ouverture från Napoleon, att i stället för Gustaf IV Adolf uppsättas på Svenska thronen. Liljecrona RiksdKul. 307 (1840). BL 17: 111 (1849).
2) i sht mus. instrumental inledning till större (sceniskt) verk (ss. balett l. opera l. oratorium l. skådespel o. d.); ss. senare led i ssgn KONSERT-UVERTYR äv. om fristående musikaliskt verk. SP 1792, nr 26, s. 4. Uverturen, det som spelas för ett skådespels början, skall bereda känslan af dess karakter. Mecklin BegTonk. 6 (1802). Uvertyren är spelad och ridåen har gått upp. Sturzen-Becker Blyerts 263 (1842). Sedan slutet av 1800-talet är den vanligaste uppläggningen av ett konsertprogram att börja med en ouvertyr, varpå följer en solokonsert och en symfoni. DN 13/2 2005, s. B7. — jfr OPERA-UVERTYR. — särsk. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. om början l. inledning l. upptakt l. öppning till ngt. Sturzen-Becker 6: 166 (1868). Dessa donationer utgjorde en storslagen uvertyr till en lång serie gåvor till stadens regeringspalats. SvDÅb. 1: 67 (1924). Vill man få ett grepp om den kan man stanna vid romanens dystra uvertyr, de två inledningskapitlen Prästen och Tiggaren. 3Saml. 30: 104 (1949). Vårens uvertyr, som vanligen inföll omkring påsk, utgjordes av en blåsippexpedition till Långban. De Geer Bergsl. 176 (1951). jfr REVOLUTIONS-UVERTYR.

 

Spalt U 1397 band 37, 2013

Webbansvarig