Publicerad 2013   Lämna synpunkter
UV- ɯ3ve2, ssgsförled.
Etymologi
[jfr d., t. UV-, eng. UV-, U.V.; förkortning av ULTRA-VIOLETT]
ss. förled i ssgr: ultraviolett; ofta liktydigt med ultraviolett strålning; jfr UVIOL-.
Ssgr [ofta med motsvarigheter i t. l. eng.] (i sht i fackspr.): UV-FILTER. särsk. fotogr. filter som förhindrar påverkan av ultraviolett strålning på film vid fotografering. 2SvUppslB (1954).
-GLAS. glas med hög genomsläpplighet av ultraviolett strålning. BonnierLex. (1966).
-LAMPA. lampa som alstrar ultraviolett strålning. SpriMedTeknUtr. Ordl. (1988).
-LJUS. jfr -strålning. Lindskog o. Zetterberg (1981).
-STRÅLNING. elektromagnetisk strålning med kortare våglängd än det synliga ljusets. GymnFys. 3: 183 (1979). UV-strålning blir man solbränd av men den är också skadlig för ögon och hud. RådRön 1989, nr 2, s. 32.

 

Spalt U 1396 band 37, 2013

Webbansvarig