Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UTOPISK ɯtå4pisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. utopisch, eng. utopic, fr. utopique; till UTOPI]
om tanke l. mål l. dröm o. d.: som utgör en utopi; som inte kan förverkligas l. genomföras, outförbar; verklighetsfrämmande; ibland äv. om ngt mer l. mindre konkret: som inte existerar, overklig; påhittad; äv. om person l. (politisk) ideologi o. d. (med mer l. mindre nedsättande bet.): som verkar för l. strävar efter (samhälls)utopi, särsk. i uttr. utopisk socialist l. socialism, i fråga om en (förmarxistisk) socialistisk rörelse vars ideal (i motsats till den vetenskapliga socialismens) ansågs orealiserbara; jfr UTOPISTISK. Han började nästan ana, att grefven velat bedraga honom med en utopisk adress. Almqvist TreFr. 1: 148 (1842). (För) den modärna, realistiska socialismen .. är det icke längre en snillrik tänkare, som .. kan finna det bästa sättet för samhällets ordnande .. såsom äldre utopiska socialister menat. Wigforss MaterHist. 3 (1908). Det är en väldig utopisk roman, som söker skildra mänsklighetens kommande utveckling under årtusenden. Küntzel ModTyLitt. 134 (1927). Bortom hopplösheten skymtar .. en utopisk dröm om ett nytt samhälle, en ny gemenskap, en ny fördelning. SvLittTidskr. 1961, s. 107. Andreas längtade sig sjuk efter chokladpålägg. För att inte tala om något så utopiskt som en cykel av märket Tomahawk. Knutsson Kjærstad JagBrödWalker 183 (2009).

 

Spalt U 1162 band 36, 2012

Webbansvarig