Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UT, adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 904):
(1, 12) UT-OMKRING400 l. 302, ss. adv. ngn gg 104 (se för övr. anm. 3:o sp. 904), äv. -IKRING400 osv. l. (numera bl. tillf.) -KRING40 osv. (ute (l. ut)) omkring, runtom.
I. ss. prep.; jfr kring, prep. o. adv. I 15, om, prep. o. adv. I 13, 6, utom I 1. Sedan en Glasskorpa satt sig utomkring elden. Polhem ESkr. 3: 161 (c. 1715). Jag .. sänder .. en hälsning till alla kamraterna utikring landet. Lo-Johansson Stat. 1: 186 (1936).
II. ss. adv.; jfr kring, prep. o. adv. II 15, om, prep. o. adv. II 1, III 13, 8. Dock .. at notera det .. (vapnet tre kronor) är ifrån år 1601 aldrig af dem fört in uti Riks-Skölden, utan altid utomkring ibland de små Neben-Wapen. HC11H 1: 16 (1670). Om förmiddagen utomkring i staden / De synas gerna arm i arm, de två. SturzenBecker 6: 73 (1868). (Rektorn) var ingen vän av sådana här saftigare sedebetygsaffärer, och han gick helst utomkring. Swensson Willén 145 (1937).

 

Spalt U 1161 band 36, 2012

Webbansvarig