Publicerad 2012   Lämna synpunkter
UTILITARISTISK ɯ1tili1taris4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. utilitaristisch; till UTILITARISM o. UTILITARIST]
som kännetecknas av l. utgår från l. hör samman med utilitarism; jfr UTILISTISK. Björkman (1889). Tydligast framträdde upplysningstidevarvets inflytande på religion och uppfostran, men i huvudsak var denna tidsströmning en utilitaristisk rörelse, vars yttersta mål var att allsidigt gagna och lyckliggöra människorna. Richter GeogrH 132 (1959).

 

Spalt U 1072 band 36, 2012

Webbansvarig