Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TÄMMING täm32, m. l. r.; pl. -ar.
Ordformer
(tem- 1554 (: Teminge stute). temm- 16421703 (: temminge Stuut). täm- 1740 (: täminge Stutar)1798. tämm- 1642 osv.)
Etymologi
[fsv. tämminger; till TAM l. möjl. till TÄMA, v. (se TÄMJA)]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) om häst l. oxe som är färdig att köras in l. är under inkörning (se KÖRA IN 4). Johan Gullesson kiärade, att Erich Jonssons och Erich Olufssons gossar .. haffua taget tw sijna Tämmingar och Rijdit i skougen och leeta sijna hestar. ÅngermDomb. 20 ⁄ 7 1642, fol. 200. En stor del af .. (hästarna) voro födda i Jämtland, där de blifvit inköpta såsom s. k. ”tämmingar”, hvarefter de .. såsom fullväxta arbetshästar såldes söderut. Hellström NorrlJordbr. 572 (1917). — jfr NY-TÄMING.
Ssg (†): TÄMMINGE-STUT. (†) stut som är färdig att köras in l. är under inkörning. 2 Teminge stute en rödbeltodt och en suart beltot. VgFmT I. 8–9: 84 (1554). NVedboDomb. Vårt. 1740, s. 310.

 

Spalt T 3622 band 36, 2010

Webbansvarig