Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TYFÖS tyfø4s, adj.
Ordformer
(förr äv. -ph-)
Etymologi
[jfr t. typhös, nylat. typhosus; till TYFUS]
(med.) som erinrar om tyfus, tyfusartad; särsk. om feber: som orsakas av tyfus; i sht förr äv.: som är typisk för l. har samband med l. härrör från tyfus. På detta korta fälttåg (till norska gränsen) .. lärde sig Hagströmer att utröna åtskilliga aflägsnare orsaker till typhösa febrar, såsom följder af hungersnöd och folkets .. osunda föda i missväxt-år. Pontin ÅmVetA 1832, s. 11. Tyfös halssjuka .. hos häst .. är icke annat än en tyfös feber, men med angrepp företrädesvis af halsens och swaljets slemhinna. Lundberg HusdjSj. 101 (1868). Den tyfösa formen av köttförgiftning uppträder först ett par veckor efter smittämnets upptagande i kroppen. Wirgin Häls. 2: 81 (1931).

 

Spalt T 3440 band 35, 2009

Webbansvarig