Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TVÄGA, se tvaga, sbst.

 

Spalt T 3360 band 35, 2009

Webbansvarig