Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRYPAN- trypa4n~, ssgsförled.
Etymologi
[jfr eng. trypan; ellips av TRYPANOSOM]
(i fackspr.) ss. förled i ssgr betecknande mot trypanosomer särskilt verksamma azofärgämnen.
Ssgr: TRYPAN-BLÅTT, n. [jfr eng. trypan blue] (i fackspr.) numera med användning i sht vid infärgning av biologiskt prov. På sista tiden har .. uppfunnits en behandlingsmetod (mot parasitsjukdomen piroplasmos), som består i subkutan insprutning af ett i vatten lösligt anilinfärgämne, trypanblått. 2NF 21: 934 (1914). Hos nyckelpigan .. utsöndras en insprutad mängd av ca 0,1 mg trypanblått på 12 timmar. NaturvForsknRådÅb. 194849, s. 78.
-RÖTT, n. [jfr eng. trypan red] (numera mindre br.) Nu har man .. upptäckt andra medel att utrota trypanosomerna ur kroppen, bland vilka ett .. arsenikpreparat kallat atoxyl samt ett färgämne, trypanrött, äro de verksammaste. Lidforss Kås. 1: 147 (1908). Lindskog o. Zetterberg (1975).

 

Spalt T 2794 band 35, 2008

Webbansvarig