Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRYPAFLAVIN try1paflavi4n, äv. (numera föga br.) TRYPOFLAVIN try1pωflavi4n, n.
Ordformer
(trypa- 1927 osv. trypo- 1931 osv.)
Etymologi
[jfr eng., nylat. trypaflavine; bildat med den i kemiska benämningar vanliga ändelsen -in till en ssg av det ur TRYPANOSOM utbrutna trypa o. lat. flavus, gul (till den rot som äv. föreligger i BLÅ)]
kem. benämning på ett derivat av akridin i form av ett gulrött, kristalliniskt, vattenlösligt pulver med antiseptisk verkan (o. använt bl. a. ss. färgämne), akriflavin. Trypaflavin är ett akridinfärgämne som .. med gott resultat, har använts som antiseptikum och medel mot sömnsjukan. Kjellin (1927). Bobygget avslöjades i samband med att trypoflavin sattes till akvarievattnet. FoFl. 1952, s. 167.

 

Spalt T 2793 band 35, 2008

Webbansvarig