Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRYMPEL l. DRYMPEL, r. l. m.; pl. -plar.
Ordformer
(drympel 1856 (: Portdrymplar)1885 (: portdrympel). trympel 1730 (: Portrymplarnes)1889 (: slusstrympel))
Etymologi
[jfr d. drympel, drömpel; av lt. drümpel; motsv. mnl. drempel, drumpel (nl. drempel), ffris. drompel, drumpel, drempel, mht. drempel (t. drempel); av ovisst ursprung; formen med t- sannol. uppkommen i ssg efter tonlös kons.]
(†) om trästycke utgörande tröskel l. överliggare till port (se PORT, sbst.1 4 a) l. slussport. Trymplar under portarne är lika som trösklar. Dalman (1765). Schulthess (1885). — jfr PORT-, SLUSS-TRYMPEL.

 

Spalt T 2791 band 35, 2008

Webbansvarig