Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRUCK truk4, sbst.1, r.; best. -en; pl. -ar (TT 1903, Allm. s. 313, osv.) ((†) -er GHT 1896, nr 120 B, s. 1; -s HufvudkatalSonesson 1920, 7: 26).
Etymologi
[liksom d. truck av eng. truck, sannol. kortform av truckle, skiva i (hiss)block, av lat. trochlea, vindspel, (hiss)block, av gr. τροχιλία, rulle, vinda, block, till τροχίλος, skiva i block, till τροχός, hjul, i avljudsförh. till τρέχειν, löpa (se TROKÉ)]
1) (†) underrede på l. till rälsburet fordon. TT 1894, Allm. s. 127. TT 1903, Allm. s. 313 (hos spårvagn). Kombinerade med olika slags öfverreden kunna dessa trucks användas för de mest skilda transportändamål. HufvudkatalSonesson 1920, 7: 26.
2) (litet) motordrivet fordon på låga hjul (utrustat med förarplats o. lyftanordning) för transport av tyngre gods, särsk. vid lagerarbete o. d.; äv. om sådant dragande fordon; äv. [av amerik. eng. truck] (i vissa kretsar) om tyngre fordon (med släpvagn) för transport på väg, lastbil. Han kör truck på en byggfirma. (Vi) skyfflade upp jord i och lastade med stora stenar truckarna, som kommo, fylldes och gingo i ett enda kör. Ericsson Hundl. 147 (1923). Denna sluttande förbindelse är avsedd för framförande av matvagnssläp medelst truck. TT 1940, Allm. s. 144. En av postens truckförare skadades tidigt i morse, då han med trucken krockade med en personbil. Upsala 7 ⁄ 4 1954, s. 8. För att underlätta bogseringen hölls 2:ans och 3:ans motorer på planet i gång. Den lilla trucken orkade dock inte dra maskinen, utan drogs in under denna. DN(A) 7 ⁄ 1 1964, s. 15. Lastbilsföraren svimmade av någon anledning och hans truck for utan kontroll rätt in på parkeringsplatsen och massakrerade de bägge personbilarna. Expressen 17 ⁄ 8 2002, s. 27. Nu kommer själva lastningen (av kiosken), sa Arne. Tja, den där tar vi med trucken, sa Jerka. Stensdotter ArnesKiosk 188 (2004). — jfr PLATTFORMS-, RESGODS-, STAPLINGS-TRUCK.
Ssg (till 2): TRUCK-FÖRARE. jfr förare 2. UNT 12 ⁄ 7 1945, s. 4. Truckförare helst med någon vana, sökes till vårt moderna lager i Solna. DN(A) 11 ⁄ 5 1964, s. 40.

 

Spalt T 2682 band 35, 2008

Webbansvarig