Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROMBOXAN trom1boksa4n, r.; pl. -er.
Etymologi
[till TROMBOS, med det i beteckningar på kemiska ämnen vanliga suffixet -an; beteckningen bildad 1975 av svensken B. Samuelsson; jfr t. thromboxan, eng. thromboxane]
kem. ämne som främjar sammandragning av blodkärl o. hopklumpning av trombocyter. Fyra forskare vid Karolinska institutet .. har upptäckt ämnet tromboxan, som har stor biologisk slagkraft. SvD 7 ⁄ 12 1975, s. 1. För att vi inte skall förblöda ser tromboxanerna till att blod levrar sig. GbgP 7 ⁄ 12 2003, s. 56.

 

Spalt T 2639 band 35, 2008

Webbansvarig