Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROKISK l. TROCISK, r. l. m.; pl. -er.
Ordformer
(trocisk (-isc, -isch) 15781589. trokisker, pl. (-ch-, -isc-) 18991940)
Etymologi
[jfr eng. trochisk, fr. trochisque; av lat. trochiscus, av gr. τροχίσκος, litet hjul, tablett, dimin. av τροχός, hjul, i avljudsförh. till τρέχειν, springa (se TROKÉ). — Jfr TROKOID]
(†) liten kaka l. pastill innehållande medicinskt verksamt ämne, tablett (se d. o. 5) använd ss. läkemedel l. desinficerande medel (vid pest). Hwar Trocisk skal wägha 2 quintin, och en slijk skal hwar dagh ingiffuas på fastande magha vthi fem eller sex daghar, medh Viol syrop och Lactuca watn. BOlavi 80 b (1578). Baller til een liufligh Röök .. eller Pestilentz röök Lius .. eller Trocisker, eller Röökpuluer. BERCHELT PestOrs. E l b (1589). Inom .. grosshandeln (på 1500-talet), droghandeln, med apoteksvaror intogo .. trokisker .. en så framträdande plats, att yrkestiteln för drogister omformades till trochister. Gentz Lindgren 306 (1940).

 

Spalt T 2602 band 35, 2008

Webbansvarig