Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOURNIQUET tw1rnike4 l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tourniquet (-kett, -quett) 1755 osv. turnikett (-qu-) 18191936)
Etymologi
[av fr. tourniquet, avledn. av tourner, vända, vrida, av lat. tornare (se TORNERA)]
med. anordning för sammanpressning av blodkärl, särsk.: blodtrycksmanschett. Amputations instrumenter complette .. M. Petits tourniquet dertill särskild. Meyerson SerafimInstr. 84 (i handl. fr. 1755). Då pulsådern (efter skada) måste sammantryckas flera timmar, sker det bäst med ett särskildt instrument eller åderklämma, som wanligen kallas Turnikett. Cederschiöld HbBarnm. 350 (1843). Lindskog (1997).

 

Spalt T 2182 band 35, 2006

Webbansvarig