Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOR, sbst.2
Ordformer
(äv. th-)
Etymologi
[utlöst ur TORJORD]
(†) torium. Thor = Th, atomvigt 714,90. Almström KemTekn. 1: 515 (1844). Tors radioaktivitet är af ungefär samma styrka som urans. NordT 1904, s. 268. — jfr RADIO-TOR.

 

Spalt T 2023 band 35, 2006

Webbansvarig