Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TJING ɟiŋ4, interj.2
Etymologi
[sv. slang tjing, hälsningsord (Landsm. XVIII. 8: 43 (1900)); jfr fr. tchin tchin; trol. efter eng. chin chin, av kinesisk pidgineng. ts’ing ts’ing, äv. ch’ing ch’ing, tack, adjö; hälsningsfras förmedlad gm operetten Geishan (med text av O. Hall o. H. Greenbank), som uppfördes i Sthm 18971904, där ett sångnummer bär namnet Chin chin, chinaman]
(vard.) ss. hälsningsord: goddag, hej; äv.: adjö. Tjing, tjing! .. Bröderna gingo. Holmström Benj. 24 (1932). Därpå sade hon goddag till guvernanten och tjing till stora-syster. Ydström Tack 126 (1934). Tjing, Walter. Hur mår du? Edlund Chandler EneDöd 140 (1952).

 

Spalt T 1662 band 34, 2005

Webbansvarig