Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TJERKESS ɟärkäs4, m. ⁄ ⁄ (ig.); best. -en; pl. -er (Widekindi KrijgH 77 (1671) osv.) ((†) -ier Sundevall ÅrsbVetA 184344, s. 43).
Ordformer
(cherkass 1702. circass 1843. cyrkasch 1710. sarkass 1671. sirkess- 1713 (: Sirkessisk). tjerkess (tsch-) 1826 osv. tscherkass 1839. zercass 1762)
Etymologi
[jfr nor. tsjerkess, t. tscherkesse; av ry. tjerkes, tjerkas, möjl. av kaukasiskt ursprung, förmedlad gm ett nordkaukasiskt turkspråk; av ovisst ursprung]
om person tillhörande de kaukasiska folken adygéer o. kabardiner; i pl. äv. sammanfattande, om dessa folk. Widekindi KrijgH 77 (1671). Där woro några Hedniska Zercasser så barmhertige, att de kastade til dem en hop gamla paltor, hwarmed de fingo litet skyla sig. Kempe FabritiiL 59 (1762). Tscherkesserna, berömda för sina kvinnors fägring och sin långa .. frihetskamp mot Ryssland. Svensén Jord. 419 (1886). Tiotusentals muslimska invånare, mest tjerkesser, fördrevs från sitt land till Turkiet. DN 19 ⁄ 8 1995, s. A16.
Avledn.: TJERKESSISK, adj. som utgör l. härrör från l. har avseende på l. utmärker tjerkess(er). (M. Paschan) frågade .. mig om en Sirkessisk häst, hwilken Paschan skänkt till Tatar Chan. KKD 8: 264 (1713). Sköna tjerkessiska haremsdamer voro en kurant handelsartikel. Söderström LäkKvacksalv. 98 (1926).

 

Spalt T 1660 band 34, 2005

Webbansvarig