Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TEKO te4l. -ko, sbst. oböjl., r.
Ordformer
(i sht förr äv. skrivet Teko l. TeKo)
Etymologi
[förkortning av TEXTIL, sbst., o. KONFEKTION]
om den bransch l. industri som sysslar med textil o. konfektion; särsk. ss. förled i ssgr: textil- o. konfektions-. Teko svarar för hela 75 proc av industriverksamheten i Borås med omland. DN 20 ⁄ 10 1970, s. 25. Teko och sjuhäradsbygden är intimt förknippade. Här stod den svenska textila industrins vagga. GbgP 29 ⁄ 5 1983, s. 52.
Ssgr: TEKO-ANSTÄLLD~02 l. ~20, p. adj. anställd vid tekoindustri(n); ofta substantiverat; jfr -arbetare. DN 20 ⁄ 10 1970, s. 25.
-ARBETARE. person som arbetar inom tekoindustri(n); jfr -anställd. Arbetet(R) 24 ⁄ 4 1984, s. 8.
-BRANSCH(EN). jfr bransch a. DN 25 ⁄ 9 1974, s. 16. 7 000 arbeten i teko-branschen (kommer) att försvinna. SvD 11 ⁄ 11 1976, s. 1.
-EXPORT. jfr -import. SvD 17 ⁄ 8 1976, s. 19.
-FÖRETAG~102, äv. ~200. jfr företag 4. DN 20 ⁄ 10 1970, s. 25. Borås etikettväveri, ett litet tekoföretag med 17 anställda. Därs. 5 ⁄ 6 1993, s. C1.
-IMPORT. import (se d. o. 2) av tekoprodukter. ÖgCorr. 2 ⁄ 7 1968, s. 4. Sverige tvingas återinföra kvoter på tekoimport från u-länderna. DN 17 ⁄ 12 1994, s. C2.
-INDUSTRI. industri som sysslar med textil o. konfektion; äv. om enskilt företag inom sådan industri. ÖgCorr. 2 ⁄ 7 1968, s. 4. Sex nya tekoindustrier i norra Sverige. SvD 5 ⁄ 12 1996, s. 2.
-KONCERN. I propositionen .. föreslås bildandet av en statlig tekokoncern under Statsföretag AB. MotRiksd. 197778, nr 345, s. 5.
-KRIS. kris (se kris, sbst.1 1 c) inom tekoindustri(n). UNT 14 ⁄ 8 1971, s. 2. Tekokrisen .. fortsätter att förvärras då ytterligare ett företag .. sällar sig till de redan drabbade. SvD 25 ⁄ 5 1975, s. 21.
-PRODUKT. produkt (se d. o. 4) framställd inom tekoindustri(n); i sht i pl.; jfr -vara. MotRiksd. 197576, nr 59, s. 2.
-SYSSELSÄTTNING. jfr sysselsättning 2 b. MotRiksd. 197778, nr 47, s. 5.
-TEKNIK. teknik som används inom tekoindustri(n). MotRiksd. 198182, nr 998, s. 6.
-TILLVERKNING~020. SvD 5 ⁄ 2 1976, s. 19.
-VARA. jfr -produkt; i sht i pl. UNT 14 ⁄ 8 1971, s. 2. Svensken lägger ner allt mindre pengar på tekovaror. SvD 3 ⁄ 11 1976, s. 18.

 

Spalt T 691 band 34, 2003

Webbansvarig