Publicerad 2003   Lämna synpunkter
TARTRAT tar1tra4t, r. (SvOrdb. (1986) osv.) ((†) n. Berzelius ÅrsbVetA 1843, s. 239, Ekbohrn (1904)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er (Lundell (1893) osv.) ((†) = Cleve KemHlex. (1883), Kjellin (1927))
Etymologi
[jfr t. tartrat, tartarat, eng. o. fr. tartrate; av mlat. tartarum, vinsten (se TARTARIOLJA)]
kem. om vart o. ett (var o. en) av vinsyrans salter o. estrar. Berzelius ÅrsbVetA 1843, s. 239. Tartrat, (dvs.) vinsyrade salter. Cleve KemHlex. (1883). Tartrater .. de viktigaste äro kaliumbitartrat eller vinsten och kaliumnatriumtartrat eller seignettesalt. VaruhbTulltaxa 1: 143 (1931). Tartrat .. (dvs.) ett salt av vinsyra (Syn(onym) vinsten). SvOrdb. (1986).

 

Spalt T 509 band 34, 2003

Webbansvarig